کتاب های تربیت بدنی پیام نور

نظرات 0


کتاب های تربیت بدنی پیام نور


مجموعه کتاب های رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در قالب 2 سی دی می باشد

لیست کتابها :

1 آسيب شناسي ورزشي دكتر فراهاني
2 آموزش بدمينتون2 دكتر آقاياري
3 آناتومي انساني دكترابراهيمي
4 اصول آموزش شنا 1و2 دانشمندي
5 اصول آموزش فوتبال1 دانشمندي
6 اصول آموزش هندبال شهسوار
7 اصول و مباني تربيت بدني كشاورز
8 اصول و مباني تربيت بدني رضایی صوفی
9 بهداشت ورزشی رضایی صوفی
10 بيومكانيك فنون ورزشي دكتر حمايت طلب
11 تاریخ تربیت بدنی رضایی صوفی
12 تربیت بدنی در مدارس دكتر فراهانی
13 تربیت بدنی در مدارس کشاورز
14 تربيت بدني عمومي دكتر فراهاني
15 تربیت بدنی و ورزش معلولین اسد
16 تغذیه ورزشی اسد
17 حرکات اصلاحی دكترفراهانی
18 حرکت شناسی دكتر فراهانی
19 راهنماي آمادگي جسماني براي زندگي‌سالم شهسوار
20 رشد وتکامل حرکتی اسد
21 زبان تخصصی دكترحمایت طلب
22 ژيمناستيك 1 دانشمندي
23 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دكتر حمایت طلب
24 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی کشاورز
25 شیمی عمومی فراهاني
26 شیمی عمومی نوروز اصل
27 علم تمرين شهسوار
28 فیزیولوژی انسانی اسد
29 فیزیولوژی انسانی دكتر فراهانی
30 فیزیولوژی ورزشی اسد
231 فیزیولوژی ورزشی 2 دكتر حمایت طلب
32 کمکهای اولیه دكتر فراهانی
33 مبانی روانی و اجتماعی در تربیت بدنی رضایی صوفی
34 مدیریت و طرز اجرای مسابقات دكتر حمایت طلب
35 مدیریت و طرز اجرای مسابقات رضایی صوفی
36 مدیریت و طرز اجرای مسابقات کشاورز
37 مدیریت سازمانهای ورزشی کشاورز
38 یادگیری حرکتی اسد

لیست موضوعی امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85 تا سال 88 :

دروس عمومی :
آیین زندگی - اخلاق - اندیشه 1 - اندیشه 2 - اشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی - انگیسی مقدماتی - فارسی عمومی - فارسی مقدماتی - جمعیت و تنظیم خاواده - مهارتهای تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور - تفسیر موضوعی قران - تربیت بدنی1 - تربیت بدنی 2 - زبان مقدماتی - زبان عمومی - اصول و مبانی مدیریت اسلامی - ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی 2 - تاریخ تحلیلی صدراسلام و...

دروس مشترک :
آنالیز 1 - آمار و احتمال 2 - آمار ریاضی 1 - انالیز عددی 1 - انالیز ریاضی 2 - فیزیک 1 - فیزیک 2 - مبانی ریاضی -منطق ریاضی - فیزیک پایه 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - معادلات دیفرانسیل - سری های زمانی - تحقیق درعملیات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و ...

این مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!